Porozumienie w sprawie włączenia OSP Gręzówka do KSRG

Dnia 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łukowie odbyło się spotkanie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce z terenu gminy Łuków do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczyli Komendant Powiatowy PSP w Łukowie Pan st. bryg. Tomasz Majewski, Prezes Zarządu OSP w Gręzówce, Pan Janusz Kozioł oraz Wójta Gminy Łuków, Pan Mariusz Osiak.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gręzówce funkcjonuje już w systemie od dnia 4 maja 2016 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP. Jednostka został włączona na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r. Podczas spotkania podpisano trójstronne porozumienie, które określa wielkość sił i środków jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanowi ono podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejny okres. Porozumienie zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Skip to content