Posiedzenie Zarządu Koła ZEiRP RP w Łukowie

W związku z panującą epidemią COVID-19 Zwyczjne Walne Zebranie Członków Koła ZEiRP RP w Łukowie odbędzie się prawdopodobnie w drugim lub trzecim kwartale 2021 roku.  Jednakże w związku z obowiązkami wynikającymi w dniu 5 lutego 2021 roku w siedzibie KP PSP Łuków odbyło się posiedzenia okrojonego  Zarządu Koła  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,  Komisji Rewizyjnej  ZEiRP RP w Łukowie. Posiedzenie prowadził Bogdan Dębowski – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łukowie.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:

  • spotkanie z Kierownictwem KP PSP Łuków,
  • omówienie spraw finansowych Koła (przedstawienie sprawozdania finansowego przez Skarbnika Koła ),
  • spotkanie Komisji Rewizyjnej (kontrola działalności Koła),
  • praca nad Sprawozdaniem Rocznym Koła ZEiRP RP w Łukowie,
  • przyjęcie Sprawozdania finansowego Koła oraz Sprawozdania Rocznego z działalności Koła ZEiRP RP w Łukowie.
  • omówienie bieżących spraw Związku (listy gratulacyjne,odznaczenia,
  • informacja o podejmowanych działaniach przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZEIRP RP w Lublinie w 2020 roku.

W załączonych zdjęciach możecie Państwo zapoznać się z rysem historycznym Koła ZEiRP RP w Łukowie. Fotografie wykonane ze stron wydanej w 2020 roku książki „XXV ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LUBLELSZCZYŹNIE”.