Powitanie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizuje czynności administracyjne oraz przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy tygodnia tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 12.00. W przypadku gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w pierwszy roboczy dzień tygodnia w tych samych godzinach.

Telefony alarmowe czynne całą dobę: 998 lub 112