Rozbudowa budynku głównego KP PSP w Łukowie

W dniu 10 listopada 2021 r. Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski podpisał umowę na wykonanie rozbudowy budynku głównego Komendy Powiatowej PSP w Łukowie z wyłonionym podczas przetargu wykonawcą, tj. z Firmą Usługowo-Handlową Jerzy Gajownik, ul. Prosta 3, 21-470 Krzywda.
W wyniku rozbudowy powstanie nowe skrzydło budynku głównego KP PSP w Łukowie przy ul. Partyzantów 6 o następujących parametrach:

Długość budynku 28,32 m
Szerokość max. budynku 16,50 m
Wysokość budynku do kalenicy 11,05 m
Kubatura brutto 3 410,0 m3
Ilość kondygnacji  użytkowych 2
Powierzchnia zabudowy 375,63 m2
Powierzchnia wewnętrzna 675,78 m2
Powierzchnia użytkowa 617,37 m2

W budynku będą znajdować się pomieszczenia biurowe, archiwum, pomieszczenie szkoleniowo – konferencyjne oraz niezbędne zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. Nowo powstały budynek uwzględniał będzie potrzeby osób niepełnosprawnych. Planowane zakończenie rozbudowy budynku to koniec 2023 r. Po przeprowadzce do nowego skrzydła budynku, w roku 2024 planowany jest kolejny etap inwestycji, tj. modernizacja istniejącego budynku polegająca na:

  • wydzieleniu strefy pomieszczeń Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej,
  • wydzieleniu strefy „brudnej” i „czystej,
  • przystosowaniu pomieszczenia serwerowni,
  • przystosowaniu pomieszczenia pełniącego funkcję edukacyjną dla najmłodszych dzieci,
  • przystosowaniu pomieszczenia wraz z infrastrukturą do funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta powiatowego, zaplecza socjalnego oraz węzła WC dla strażaków pełniących służbę w stanowisku kierowania komendanta powiatowego.
Skip to content