Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP

W dniach 7-10 listopada 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łukowie odbyło się Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódcy OSP).

Szkolenie zorganizowane zostało na mocy decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie. Przeprowadzone zostało przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Łukowie zgodnie z programem szkolenia z dnia 4 marca
2022 r., zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na szkoleniu trwającym 35 godzin dydaktycznych przeszkolono strażaków ratowników OSP z następujących zagadnień:

  • struktura i organizacja KSRG,
  • prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym (KDR),
  • kierowanie działaniami ratowniczymi,
  • wypracowanie decyzji podczas akcji gaśniczych,
  • rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym, z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego, podczas katastrof budowlanych oraz podczas powodzi i innych klęsk żywiołowych,
  • ewakuacja osób poszkodowanych,
  • organizacja łączności dowodzenia i współdziałania,
  • współpraca z mediami,
  • musztra w OSP.

Egzamin teoretyczny, przed komisją powołaną rozkazem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ukończyło pozytywnie 37 druhów jednostek OSP z terenu powiatu łukowskiego, z czego 20 z jednostek w KSRG, a 17 spoza systemu.

Serdecznie gratulujemy.

 

Skip to content