Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie ogłasza nabór na szkolenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z „Zasadami przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych” z dnia 3 lutego 2022 roku oraz „Programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych” według programu z 4 marca 2022 roku zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Szkolnie odbędzie się w systemie stacjonarnym na terenie KP PSP
w Łukowie w dniach: 29 maj 2022 roku – 9 lipiec 2022 roku. Zgłoszenia chętnych na szkolenie będą przyjmowane w sekretariacie KP PSP w Łukowie od 16 maja 2022 roku do 20 maja 2022 roku.

Obowiązuje nowy wzór karty skierowania na szkolenie oraz oświadczenie osoby kierowanej na szkolenie zamieszczone poniżej.

Wzór karty skierowania na szkolenie

Wzór oświadczenia osoby kierowanej na szkolenie

Skip to content