Uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów w Lubartowie

27 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP z terenu powiatów: łęczyńskiego, łukowskiego, lubartowskiego, lubelskiego, ryckiego i świdnickiego.
Środki na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.
Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 20 pojazdów. Łączna wartość szacunkowa pojazdów to 15 mln złotych.
Uroczystego wręczenia promes dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski w asyście:
Przemysława Czarnka – Posła na Sejm RP/Ministra Edukacji i Nauki
Krzysztofa Głuchowskiego – Posła na Sejm RP
Jana Kanthaka – Posła na Sejm RP/Sekretarza Stanu w Min. Aktywów Państwowych
Leszka Kowalczyka – Posła na Sejm RP
Sylwestra Tułajewa – Posła na Sejm RP
Sławomira Mazurka – Z-cy Prezesa NFOŚiGW
Zdzisława Szweda – Członka Zarządu woj. lubelskiego
Agnieszki Kruk – Prezes WFOŚiGW
Promesy odebrali strażacy z wymienionych jednostek:

Powiat lubartowski:
– OSP JEZIORZANY
– OSP KAMIONKA
– OSP KOCK

Powiat lubelski:
– OSP JASTKÓW
– OSP NIEDRZWICA KOŚCIELNA
– OSP RADAWIEC DUŻY
– OSP ŚWIDNIK DUŻY PIERWSZY
– OSP TURKA
– OSP ZAKRZEW

Powiat łęczyński:
– OSP DRATÓW
– OSP KOLONIA ŁUSZCZÓW
– OSP SPICZYN

Powiat łukowski:
– OSP FIUKÓWKA
– OSP KARWÓW
– OSP STOCZEK ŁUKOWSKI
– OSP TUCHOWICZ

Powiat rycki:
– OSP GRABÓW RYCKI

Powiat świdnicki:
– OSP DOMINÓW
– OSP PIASKI
– OSP TRAWNIKI
W uroczystości uczestniczyli również samorządowcy oraz komendanci z powiatów lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńśkiego, łukowskiego, ryckiego, świdnickiego.
Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.

Zdjęcia: Radosław Czarnecki/Lubartów24

Skip to content