Uroczystość 65–lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksawerynowie

W dniu 18 lipca 2021 r. strażacy z gminy Wola Mysłowska oraz delegacje zaprzyjaźnionych jednostek uczestniczyli w uroczystości 65-lecia powstania jednostki OSP w Ksawerynowie. Uroczystości były połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka oraz poświęceniem nowego wozu bojowego. Uroczystość poprzedziła polowa msza święta w intencji strażaków.

W święcie wzięli udział zaproszeni goście. Byli to min. Stanisław Gogacz – Senator RP, Sławomir Skwarek – Poseł RP,  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Odyniec – reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł – reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, dh Janusz Kozioł – Prezes Zarządu OW ZOSP RP w Łukowie, Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZW ZOSP RP w Lublinie, st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. Tomasz Majewski Komendant Powiatowy PSP w Łukowie, Kinga Szerszeń –Wójt Gminy Wola Mysłowska.

Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Piotr Zmarz dokonał uroczystego wręczenia kluczyków do nowo zakupionego samochodu pożarniczego.

Podczas uroczystości samorządowcy i posłowie podkreślali zasługi jednostki, składali życzenia i listy gratulacyjne na ręce Prezesa OSP Ksawerynów dh Tadeusza Talarka. Zaproszeni goście dziękowali strażakom za trudną, bezinteresowną, profesjonalną, ofiarną służbę.
Święto było okazją do uhonorowania strażaków: krzyżami zasługi, medalami za zasługi dla pożarnictwa, odznakami za wysługę  lat i odznakami Wzorowy Strażak.

Wszystkie osoby i instytucje, które zaangażowane były w zakup nowego samochodu zostały uhonorowane okolicznościowym drewnianymi platonami. Samochód o wartości  ponad 800 tys. złotych  został  zakupiony ze środków finansowych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, samorządu gminy Wola Mysłowska, środków własnych jednostki, środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendy Głównej PSP.

Zdjęcia: Ryszard Szczygieł, Tadeusz Grudziński

Skip to content