Uroczystości w OSP Radoryż Kościelny

W dniu 18 września 2022 r. odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoryżu Kościelnym. Jest to najstarsza jednostka OSP w Gminie Krzywda. Jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawioną w kościele parafialnym w Radoryżu Kościelnym. Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy strażnicy OSP w Radoryżu Kościelnym. Na uroczystej zbiórce jednostce został wręczony nowy sztandar, a wyróżniający się druhowie zostali uhonorowani medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa, odznaczeniami Za Długoletnią Służbę oraz odznakami Strażak Wzorowy. Następnie dokonano przekazania nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Radoryżu Kościelnym. Wartość przekazanego pojazdu to 888 060 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosło 400 tys. zł. Pozostała część została pokryta z środków budżetowych gminy Krzywda oraz środków własnych OSP Radoryż Kościelny. Zwieńczeniem uroczystości było poświęcenie pamiątkowej tablicy z okazji jubileuszu. W uroczystości udział wzięli:

  • Senator RP Pan Stanisław Gogacz;
  • Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan st. bryg. Mirosław Bury;
  • Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Marek Kopeć;
  • Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, jednocześnie Wicestarosta Łukowski Pan Janusz Kozioł;
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży w Łukowie Pan bryg. Paweł Wysokiński;
  • Wójt Gminy Krzywda Pan Krzysztof Warda;
  • Radni Powiatu Łukowskiego i Gminy Krzywda;
  • Druhowie OSP z terenu Gminy Krzywda.

Zdjęcia: OSP Radoryż Kościelny

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Małecki

Skip to content