Wyniki IV etapu postępowania kwalifikującego o przyjęcie do służby w KP PSP w Łukowie oraz informacja o V etapie postępowania

IVETAP