Wyniki V etapu postępowania kwalifikującego o przyjęcie do służby w KP PSP w Łukowie oraz informacja o VI etapie postępowania

Vetap