Wyniki V etapu postępowania kwalifikującego o przyjęcie do służby w KP PSP w Łukowie oraz wyniki postępowania kwalifikacyjnego

VETAP