Zebranie Członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łukowie w dniu 4 luty 2024r.

INFORMACJA

Zebranie Członków Koła

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

w  Łukowie w dniu 4 luty 2024r.

 Zebranie Sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Łukowie odbyło się 4 lutego  2024 roku. W zebraniu wzięło udział 22 członków  Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Bogdan Dębowski – Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych członków Koła oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania.

Komunikat z zebr.2024 r.

Skip to content