Zebranie  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Łukowie.

Zebranie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Łukowie odbyło się 6 listopada 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Bogdan Dębowski – Prezes Zarządu Koła, który powitał Komendanta Powiatowego oraz wszystkich  zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie.Spotkanie poświęcone było w głównej mierze wspomnieniu kolegów którzy odeszli na wieczną wartę a byli pracownikami łukowskiej straży pożarnej.