Zebranie  Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Łukowie.

Zebranie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Koła w Łukowie odbyło się 24 marca 2019 roku. Otwarcia zebrania dokonał kolega Bogdan Dębowski – Prezes Zarządu Koła, który powitał zebranych oraz zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Wynikłe z dyskusji ustalenia wprowadzono do planu pracy na rok 2019 oraz 2019 – 2022. Podsumowania zebrania dokonał  nowowybrany Prezes – Bogdan Dębowski.