Podpisano porozumienie w sprawie włączenia kolejnej jednostki OSP do KSRG

Dnia 26 stycznia 2024 r. w Gminie Wojcieszków odbyło się spotkanie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podpisane porozumienie jest podstawą do wydania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączeniu jednostki do KSRG. Włączenie jednostki OSP w struktury KSRG wymaga spełnienia szeregu wymagań zarówno w zakresie przeszkolenia pożarniczego jaki i wyposażenia w sprzęt.
Włączenie do systemu poza ogromnym wyróżnieniem dla jednostki, jest także dużą odpowiedzialnością związaną z koniecznością utrzymania na wysokim poziomie gotowości operacyjnej.

Trójstronne porozumienie ze strony łukowskiej komendy podpisał st. bryg. Paweł Wysokiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz odpowiednio:
– Prezes OSP Wojcieszków dh Michał Stachniak
– Wójt Gminy Wojcieszków Pani Agnieszka Cieślak

Dzisiejsze spotkanie było zwieńczeniem wieloletnich starań jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszkowie o dołączenie do tego prestiżowego grona dobrze wyposażonych i wyszkolonych strażaków. Jednostka OSP Wojcieszków swoją codzienną działalnością udowadnia, że jak najbardziej zasadne jest jej funkcjonowanie w strukturach KSRG.

Skip to content