Ćwiczenia na terenie chłodni amoniakalnej w miejscowości Bronisławów Duży w gm. Serokomla

W dniach 20-22 lutego 2023 roku strażacy z KP PSP w Łukowie wspólnie z jednostkami z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego tj.: OSP Serokomla, OSP Wola Bystrzycka i OSP Adamów uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie chłodni amoniakalnej w miejscowości Bronisławów Duży
w gm. Serokomla.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności alarmowania o zagrożeniu  oraz  powiadomienia
o konieczności ewakuacji, sprawdzenie metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczych tym: prowadzenie akcji ratowniczej podczas działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego w zakresie podstawowym, prowadzenie ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizacja zaopatrzenia wodnego, doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych. Szkolenie przeprowadziły wszystkie zmiany służbowe.

Skip to content