Nowy nabytek KP PSP w Łukowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. odebrała nowy, nowoczesny, specjalistyczny wielofunkcyjny samochód gaśniczy – ciągnik siodłowy z naczepą do wody. Nowa “cysterna” zabudowana na podwoziu MAN TGS 18.440, 2X4, posiada zbiornik na wodę o pojemności 23.000 dm3, dwie motopompy o wydajności 1600 l/min, zestaw hydrauliczny z napędem elektrycznym oraz armaturę pożarniczą. Innowacyjność nowego samochodu obejmuje przystosowanie zbiornika naczepy do przewozu wody pitnej, co może być wykorzystane w przypadku wystąpienia zagrożeń klimatycznych związanych z brakiem wody zdatnej do spożycia. Samochód o łącznej wartości 2 128 515,00 został zakupiony w 100% ze środków unijnych w ramach realizacji Projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”.
Samochód ten znacznie przewyższa możliwościami starej cysterny, będącej obecnie na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Łukowie. Poziom potencjału ratowniczego został znacznie zwiększony, a nowy samochód będzie stanowił zabezpieczenie zarówno miasta, jak i powiatu.
Obecnie trwa proces szkolenia funkcjonariuszy PSP w Łukowie w zakresie obsługi nowego samochodu, a stara cysterna jest wciąż użytkowana w Komendzie w Łukowie.

Skip to content