Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2023

Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2023 połączone z otwarciem nowego skrzydła budynku Komendy Powiatowej PSP w Łukowie rozpoczęły się 14 maja 2023 r. o godzinie 1000 Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie w intencji strażaków i ich rodzin.  Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów na cmentarz Św. Rocha w Łukowie pod pomnik ku czci strażaków powiatu łukowskiego. Po modlitwie w intencji zmarłych strażaków wieńce pod pomnikiem Św. Floriana złożyli Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski wraz z przedstawicielem Senatora Stanisława Gogacza Panem Edwardem Leśniakiem, w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki Pani Agata Grula Dyrektor Generalny w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego Pan Ryszard Szczygieł oraz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Paweł Wysokiński i V-ce Starosta Powiatu Łukowskiego jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Pan Janusz Kozioł. Następnie pododdziały przemaszerowały na plac komendy powiatowej, gdzie odbył się uroczysty apel.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Paweł Wysokiński dokonał podsumowania działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie łukowskim od ostatniego święta strażaków w roku 2022. Komendant dokonał przeglądu najważniejszych inwestycji dokonanych zarówno w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie jak i w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego oraz przedstawił plany i zamierzenia na rok 2023.

Następnie wręczono odznaki, medale i akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

 • st. kpt. Konrad Turski Zastępca Komendanta Powiatowego  PSP w Łukowie,
 • st. kpt. Pawła Szyszkowskiegio Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Łukowie,
 • asp. sztab. Jacka Czarneckiego Dowódcę Zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Łukowie.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP odznaczył Złotym Znakiem Związku OSP RP:

 • st. bryg. w st. spocz. Tomasz Majewski,

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa lubelskiego odznaczył Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • mł. bryg. Mariusz Małecki.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa lubelskiego odznaczył Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • st. kpt. Konrad Turski,
 • mł. ogn. Dawid Beczek

odznaczył Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • druhna Kinga Szerszeń, jednocześnie wójt gminy Wola Mysłowska
 • druha Piotra Chabra,
 • druha Krzysztofa Kazana,
 • drucha Pawła Olkowicza,
 • mł. kpt. Michała Syryjczyka,
 • st. ogn. Grzegorza Szczęśniaka.

Brązowa odznaka za zasługi dla pożarnictwa województwa lubelskiego:

 • druh Jakub Kożuchowski

Odznaka za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 • ogn. w st. spocz. Adam Kowalski
 • ogn. w st. spocz. Marek Ossowski
 • w st. spocz. Krzysztof Wysokiński

Z dniem 4 maja 2023 roku na wyższe stopnie awansowani zostali:

 • bryg. Paweł Wysokiński na stopień starszego brygadiera,
 • st. kpt. Mariusz Małecki na stopień młodszego brygadiera,
 • kpt. Konrad Turski na stopień starszego kapitana,
 • kpt. Łukasz Osiak na stopień starszego kapitana,
 • asp. Piotr Ozygała na stopień starszego aspiranta,
 • mł. asp. Paweł Gruba na stopień aspiranta,
 • ogn. Mirosław Leszkowicz na stopień starszego ogniomistrza,
 • sekc. Albert Borkowski na stopień starszego sekcyjnego,
 • sekc. Damian Turski na stopień starszego sekcyjnego,
 • st. str. Rafał Próżanin na stopień sekcyjnego,
 • st. str. Mateusz Ebert na stopień sekcyjnego.

Po wręczeniu odznaczeń i awansów dokonano uroczystego poświęcenia nowego skrzydła budynku Komendy Powiatowej PSP w Łukowie oraz przekazania równocześnie z poświęceniem dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pierwszy z nich trafił do KP PSP w Łukowie, a drugi do OSP Wojcieszków, gm. Wojcieszków. Następnie głos zabrali obecni na uroczystości goście: poseł RP Krzysztof Głuchowski, Dyrektor Generalny w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim  Pani Agata Grula, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł. Goszczący na uroczystości zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie starszy brygadier Tomasz Podkański podziękował strażakom za służbę i przekazał okolicznościowe listy z okazji Dnia Strażaka 2023. Głos zabrali i dziękowali wszystkim strażakom za ich służbę, wicestarosta i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, druh Janusz Kozioł oraz ks. Andrzej Biernat Diecezjalny Kapelan Strażaków .

Wśród gości, którzy zaszczycili swoja obecnością obchody Dnia Strażaka 2023 nie zabrakło samorządowców, członków Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawicieli służb współpracujących z PSP, sympatyków i rodzin strażaków.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta OSP Trzebieszów, a relacjonowały lokalne media.

 

Skip to content