SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKA RATOWNIKA OSP

Zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanym przez Komendę Powiatową PSP w Łukowie informuję, iż w terminie od 7 marca do 21 kwietnia br. planowane jest szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP z teren powiatu łukowskiego. Szkolenie odbędzie się zgodnie planem zajęć dydaktycznych, przekazanym jako załącznik do informacji. Zajęcia teoretyczne odbędą się w formie
e-learningowej na platformie KW PSP w Lublinie. Kandydat na strażaka ratownika OSP na spotkaniu organizacyjnym zostanie zarejestrowany do systemu, w związku z powyższym na ww. spotkaniu obecność obowiązkowa.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

–   dostarczenie karty skierowania przed rozpoczęciem szkolenia,

–   wiek – ukończenie 16 lat i nieprzekroczone 65 lat.Osoby wskazane na szkolenie prosimy o dostarczenie wypełnionych kart skierowania
(karta skierowania + oświadczenie osoby skierowanej na szkolenie, zalecany druk dwustronny)
do tut. komendy w terminie do 03 marca br.

Karta Skierowania na szkolenie + RODO
Plan zajęć dydaktycznych szkolenia podstawowego OSP

Sprawę prowadzi st. kpt. Paweł Szyszkowski – numer tel. 25 798 20 88 wew. 131,
e-mail pawel.szyszkowski@kppsp.lukow.pl

Skip to content