Zakończenie szkolenia kierowcy – konserwatora dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 08 grudnia 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie zakończyło się szkolenie kierowcy – konserwatora dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Pawła Wysokińskiego otrzymało 46 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z „Programem Szkolenia Kierowcy – Konserwatora Sprzętu Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych” opracowanymi w KG PSP.

 

Zajęcia odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Kadrę dydaktyczną stanowili doświadczeni strażacy z KP PSP Łuków. Kierownikiem kursu był st. kpt. Paweł Szyszkowski – d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie.

 

Skip to content