Zakończenie szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (dowódcy OSP)

W dniu 23 luty 2024 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie zakończyło się szkolenie kierującego działaniem ratowniczym  Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Pawła Wysokińskiego otrzymało 27 druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z „Programem Szkolenia Kierującego Działaniem Ratowniczym dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych” opracowanymi w KG PSP.

Zajęcia odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Kadrę dydaktyczną stanowili doświadczeni strażacy z KP PSP Łuków. Kierownikiem kursu był st. kpt. Paweł Szyszkowski – d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łukowie.

Skip to content