Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Odprawa roczna

20170213 odprawa rocznaW dniu 10.02.2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, odbyła się odprawa roczna z udziałem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorza Alinowskiego podsumowująca realizację zadań w roku 2016. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Jan Strzyżewski oraz kierownictwo, strażacy i pracownicy cywilni komendy.

 

Zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski i jednocześnie przedstawił główne zadania realizowane przez komendę w 2016 roku. W dalszej części omówiono sprawy operacyjne, gdzie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że miniony rok był rokiem pracowitym dla strażaków, ale bezpiecznym dla mieszkańców powiatu. Zanotowano bowiem spadek liczby pożarów i ofiar śmiertelnych o połowę, nie było pożaru dużego. Wzrosła natomiast liczba miejscowych zagrożeń, ale głównie za przyczyną połamanych konarów i powalonych drzew przez wichurę jaka miała miejsce na terenie powiatu łukowskiego. Komendant Wojewódzki, dziękując wszystkim za wspólne działania na rzecz ochrony pożarowej i dobre wyniki, przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa i kraju oraz kierunki działań na rok 2017. Na zakończenie Komendant Powiatowy omówił zamierzenia na rok bieżący i podziękował wszystkim za współpracę.