Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Zakończenie szkolenia kierowców OSP

20170519 1 szkolenieW dniu 25 maja br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie zakończyło się szkolenie dla kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP na którym pożarniczą wiedzę i umiejętności zdobywali strażacy OSP z 3 gmin powiatu łukowskiego. Szkolenie rozpoczęło się 22 maja br. spotkaniem organizacyjnym. Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Uczestnicy szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego zaliczali test z zakresu wiedzy teoretycznej.


Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców konserwatorów do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymywanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.
Szkolenie ukończyło 15 druhów.