Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Dni Łukowa z PSP

20170529 festynW sobotę 27 maja br. w ramach obchodów „Dni Łukowa 2017”, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie zaprosiła mieszkańców Łukowa i okolic do parku miejskiego przy amfiteatrze na pokaz sił i środków będących na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej tutejszej komendy. Głównym założeniem było zaprezentowanie Państwowej Straży Pożarnej jako formacji, która w tym roku obchodzi 25-lecie powołania.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli obejrzeć pojazdy pożarnicze oraz sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zadaniem strażaków podczas pokazu było zwrócenie uwagi na zjawiska i sytuacje mogące zdarzyć się
w codziennym życiu oraz uwrażliwienie odbiorców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Propagowana była wiedza o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Przeprowadzony został konkurs wiedzy o Państwowej Straży Pożarnej. Wśród uczestników rozlosowano drobne upominki związane z ochroną przeciwpożarową.