Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

UCZNIOWIE KLAS MUNDUROWYCH W ŁUKOWSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ

20W dniu 17 stycznia 2018 r. łukowską straż pożarną odwiedzili kadeci klas pożarniczych z Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym. Uczniowie mieli okazję poznać warunki służby strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie. Zapoznali się także ze sprzętem wykorzystywanym przez strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych,środkami ochrony osobistej strażaka, a także z pracą służby dyżurnej powiatowego stanowiska kierowania .Mogli zobaczyć jak przebiega codzienna służba w systemie zmianowym strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej. Odbyli także krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Na koniec spotkania strażacy przygotowali pokaz działań ratowniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.