Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” - IV warsztaty szkoleniowe

m3

W dniu 7 czerwca 2018 r. odbyły się w siedzibie KP PSP Łuków czwarte warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Grupę nauczycieli przywitał st. bryg. Tomasz Majewski komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Organizatorem kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” jest Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Lublinie we współpracy z komendami powiatowymi i miejskimi państwowej straży pożarnej z terenu woj. lubelskiego. Jest ona dedykowana dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego z terenu naszego województwa.

Sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego z nas, wszędzie. Możemy się w nich znaleźć zarówno w roli poszkodowanego jak i osoby, która będzie udzielać pierwszej pomocy. Szkoła jest miejscem, gdzie mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą wymagać udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego też znajomość zasad jej udzielania może okazać się niezbędna. Środowisko fizyczne szkoły, czyli budynek, jego wyposażenie oraz organizacja zajęć mogą przyczynić się do zagrożenia zdrowia i życia uczniów. Także predyspozycje psychofizyczne uczniów, ich duża mobilność, ciekawość, poszukiwanie wrażeń są czynnikami ryzyka występowania okoliczności, w których udzielenie pierwszej pomocy może być konieczne. W związku z prawdopodobieństwem zaistnienia wypadku w szkole, nauczyciele powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością zagadnień z pierwszej pomocy.

Kampania ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wreszcie wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

Warsztaty szkoleniowe prowadził st. asp. Robert Gałęzowski – powiatowy koordynator ratownictwa medycznego KP PSP w Łukowie oraz st. str. Konrad Golubiec.