Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

"STRAŻAK UCZY RATOWAĆ" - Kampania edukacyjna dla nauczycieli

Mae

W dniu 20 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie w ramach  kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się VI warsztaty szkoleniowe, których adresatem byli pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie.

 
 

 

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca). Dodatkowo zapoznano kadrę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie z prowadzonymi przez Państwową Straż Pożarną akcjami profilaktycznymi oraz przekazano informacje dotyczące materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać podczas zajęć z wychowankami.

W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięło udział 21 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie. Uczestnicy warsztatów otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.