Telefon: 25 798 20 88

Email: sekretariat@kppsp.lukow.pl

Jublileusz 100 lecia OSP w Stoczku Łukowskim

20160913 01W sobotę 10 września 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim. Organizatorami Święta byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Łukowskim, Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia OSP, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski oraz Rada Miasta Stoczek Łukowski.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Z okazji jubileuszu wręczono odznaczenia zasłużonym druhom z OSP w Stoczku Łukowskim. W trakcie obchodów odsłonięto i poświęcono pomnik św. Floriana patrona strażaków. Ponadto można było obejrzeć wystawę fotograficzną związaną z historią OSP w Stoczku Łukowskim, samochody i sprzęt strażacki jakim dysponują strażacy z terenu miasta i gminy Stoczek Łukowski oraz posłuchać koncertu orkiestry dętej ze Stoczka Łukowskiego. Druhna Prezes Barbara Rosa przypomniała historię stoczkowskiej OSP.

 

Swoją obecnością na 100-leciu zaszczycili między innymi:

 • Poseł na Sejm RP – Krzysztof Głuchowski
 • Senator RP – Stanisław Gogacz
 • Przedstawiciel MSWiA – Dyrektor Departamentu w MSWiA Wojciech Federczyk
 • Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Leszek Świętochowski
 • Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Małgorzata Bogusz
 • Księża kapelani Andrzej Biernat, Roman Sawczuk, proboszcz Stanisław Bieńko
 • Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego – st. bryg. Szczepan Goławski
 • Komendant Powiatowy PSP w Łukowie – st. bryg. Tomasz Majewski
 • Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  OSP RP w Lublinie, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP  w Łukowie dh Janusz Kozioł
 • Burmistrz miasta Stoczek Łukowski – Ireneusz Szczepanik
 • Wójt Gminy Stoczek Łukowski – Marek Czub

Zaproszeni goście składali  wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak pięknego Jubileuszu. Kierowali także słowa uznania za ofiarność, bezinteresowność i odwagę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu.
Sto lat działalności OSP w Stoczku Łukowskim to historia kilku pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych, czym zasłużyli  sobie na szacunek nie tylko mieszkańców miasta Stoczek Łukowski  ale i wszystkich mieszkańców powiatu łukowskiego.
Goście dziękowali strażakom ochotnikom za wytrwałości w tej ciężkiej, ale jakże pięknej służbie, w której poprzez ratowanie ludziom życia, zdrowia i mienia ofiarują najcenniejszy dar, jaki strażacy mogą ofiarować społeczeństwu. Wzorowa postawa, trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi jest wysoko ceniona przez lokalną społeczność. Życzyli stoczkowskim strażakom, aby trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy. Oby każdy wyjazd przynosił ulgę zagrożonym i kończył się szczęśliwym powrotem.