20160513 swieto strazy

Obchody Dnia Strażaka

Obchody Dnia Strażaka 2016 w powiecie łukowskim rozpoczęły się dnia 8 maja 2016 r. o godzinie. 10.00 Mszą Świętą odprawioną w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie w intencji strażaków i ich rodzin. Po Mszy Świętej nastąpił ...

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Życzenia Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

20160321 przekazanie

Przekazanie sprzętu

W dniu 18 grudnia 2015 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ...